Bli medlem

Bli medlem:

Vill du vara med och stötta SSJF’s verksamhet?

Medlemsavgiften 2017:
Enskild          150 kr
Familj             200 kr
Föreningar  300 kr

Inbetalning ENDAST PÅ BANKGIRO.

Så blir du medlem: betala in avgiften  på bankgiro745-6981 och
mejla dina uppgifter till styrelse@ssjf.nu

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening