Styrelse

Styrelse

Ordförande:            Bengt Melin,                     073-316 05 91
Vice ordförande:  Håkan Winnberg,          076-871 7188
Sekreterare:           Nils-Bertil Sörensson  076-315 81 54
Kassör:                      Nils-Bertil Sörensson  076-315 81 54
Ledamot:                  Björn Karlsson,                0433-625 42
Ledamot:                  Pär Sandgren,                   073-722 7291
Ledamot:                  Nils av Trolle,                    0433-20629
Ersättare:                Bo Elofsson,                       070-592 14 83
Ersättare:                Tommy Karlsson,

Kontaktperson SSJF :   070-682 09 25.

 

järnvägsnätsbeskrivning=>>

 

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening