Arbetsdagar 2018

Planerade arbetsdagar 2018

lördag/söndag 30/6-1/7.  Vi börjar kl 9.00 och sluter kl. 16.00
lördag/söndag 4-5/8
lördag/söndag 1-2/9
lördag/söndag 13-14/10
lördag/söndag 17-18/11