Bli medlem

Vill du vara med och stötta SSJF:s verksamhet?

Medlemsavgift 2020
Vuxen (fyllt 20 år): 250 kr.

Ungdom (under 20 år): 100 kr.

Familjemedlem: 50 kr per person. Villkor: skriven i samma hushåll som vuxen medlem. Får inte en egen medlemstidning.

Företag/förening (juridisk person): 500 kr. En röst.

Betala helst till bankgiro 745-6981. Swish går nästan lika bra: 123 553 23 87.

Så blir du medlem: betala in avgiften  och
mejla dina uppgifter till medlem@ssjf.nu

Skåne-Smålands Järnvägsförening