Rälsbussar

Rälsbussar

Littera Fordonsnummer Tillverkare Tillverkningsår Status Anm
Y7               1140                          ASJL               1957                    I drift
Y7               1176                          ASJL               1958                    I drift
Y7               1181                          ASJL               1958                    Såld till Skj
YBo7         1185                          ASJL              1958                    avställd Dep                                                                                                                                              fr FVJ
Y7               1240                         Ek                     1958                     I drift
UBF6Z     1935                         Ek                      1955                    I drift
UFV            2148                        Ek                      1960                    avställd

Skåne-Smålands Järnvägsförening