Bilträff 15/8

OBS!!
Ssjf har upptäckt ett tryckfel angående nästa Bilträff den 15/8.
Det rätta datumet för träffen är
den 5/8.  Men också den 15/8 har vi  fortfarende annonserade  bilträffen
Vi ber om ursäkt för det och hoppas att vi ses den rätta dagen.
Varmt välkomna.
Ssjf och Bilträffarrangörerna.