Första arbetsdag 2023

Nytt år – ny säsong!
Arbetsdagen i lördags samlade 13 personer, varav 4 som inte varit med förut.
Det var mycket arbete med vändskivan, som nu är vändbar igen – men tyvärr inte körbar.
Vidare utfördes:
Besiktning av signaler och vägskydd vid riksväg 15
Inventering
Planering av museidelen
Valberedningsarbete
Besiktning av diken i Traryd
Hämtat hem en tralla från hembygdsparken.

Nästa arbetsdag lördag 28 januari kl 9.00