Etikettarkiv: banarbet

Avstänging järnvägskorsningen

AVSTÄNGNING AV VÄG

Järnvägskorsningen Brånavägen/Lagastigsgatan
kommer att vara avstängd för banarbete,

Byte av räls och slipers i korsningen

Måndag 9/5 2016 kL: 06.00
TILL
Tisdag 10/5 2016 KL: 21.00

ALTERNATIVA VÄGAR TILL STRÖMSNÄSBRUK
VIA SÅNNAMAD/MJÄRYD, VÄGARÅS

Vi kommer att lägga ut information på Facebook
Skåne Smålands Jernvägsmuseiförening
Och på hemsidan. www.ssjf.nu
Mobilnummer ssjf: 070 – 682 0925

Skåne Smålands Jernvägsmuseiförening

Slipersbyte

Banarbete  onsdag 3 juni:  slipersbyte intill Brånavägen i Strömsnäsbruk