8. Sbu 2015-04-26. Foto Bengt Rosén

Y7 1140 och Qgz-yä 985 0849-7 f. d. Y6 1055 i Strömsnäsbruks lokstall