Bildgalleri 2015

Renoveringen av cafévagnen pågår. Taket på cafevagn är nästan färdigt.  Grundmålat och rostskyddat väntar vagnen för en takcoating.

Utedass för dressinresande till Axhult.

Personvagnen NSB 169XU är nu slutligen skrotad efter att ha varit förfallen under flera år.

Brorenovering, vi använde Qgz för första gången.

Tågsläpp, öppet hus , söndag 26 april

Renoveringen av godsfinkan UF6 2148 har börjat, april 2015.

Dressinerna färdiga för säsongen och ny kran till dressinerna för av- och pålyftning på spåret

Slipersbyte Brånavägen och dikesrensning juni/juli 2015

Fordonsträff 1 juli 2015

Sommarbilder

Lördagen den 8 augusti 2015 av Bengt Rosén

Markaryds Höstmarknad 12 september 2015.

Hösten 2015. Utläggning av  makadam. Y7 1140 i Hässleholm, m.m.

Skåne-Smålands Järnvägsförening