Föreningen

Skåne- Smålands Jernvägsmuseiförening
Mejerivägen 7
287 31 STRÖMSNÄSBRUK
Besöksadress: Lokstallarna
Tel: 070-6820925

Bankgiro: 745-6981
Org. nr. : 829000-7478
Trafikfrågor: trafik@ssjf.nu
Styrelsen: styrelse@ssjf.nu
Dressincykling: dressin@ssjf.nu
Hemsidan: web@ssjf.nu

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening