Bli medlem

Bli medlem:

Vill du vara med och stötta SSJF’s verksamhet?

Medlemsavgiften 2017:
Enskild          250 kr
Familj             300 kr
Föreningar            kr

Inbetalning ENDAST PÅ BANKGIRO.

Så blir du medlem: betala in avgiften  på bankgiro 745-6981 och
mejla dina uppgifter till styrelse@ssjf.nu

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening