I Strömsnäsbruk anlades i slutet av 1890-talet ett pappersbruk. Strömsnäsbruk kom därefter fram till 1970-talets slut mer eller mindre att vara synonymt med bruket, Strömsnäs Bruk. När bruket var som störst – på 1960-talet – hade det över 800 anställda och var då Kronobergs största arbetsgivare. Tillverkningen av massa och papper skedde 1898–1981 vid det i dag till stor del rivna bruksområde där “Lottas bäck” rinner ut i Lagan. Papper tillverkades mellan åren 1898–1981 och sulfitmassa 1906–1974. Viktiga produkter var, från åtminstone 1937, papperssäckar, på 1950-talet tjärpapp, och under 1960- och 1970-talen smörpapper. Stationen i Strömsnäsbruk öppnades 1897 vid Skåne-Smålands Järnväg (SSJ). Strömsnäsbruk var huvudstation för SSJ och där fanns banans lokstallar, verkstad och banavdelning. Järnvägen är i dag nedlagd, men Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening kör turisttrafik sommartid på sträckan Strömsnäsbruk-Traryd och på sträckan Strömsnäsbruk-Axhult, kan man hyra och cykla dressin. Malmö Mekaniska Trämassefabrik byggde 1878 en smalspårig järnväg vid Delary bruk, för transport av massaved och bränsletorv. Denna förlängdes till Strömsnäs 1890.[9] initialt för transport av timmer till Delary från flottningen i Lagan, men senare även för transport av sulfatmassa från Delary Bruk till Strömsnäs Bruk. Banan avvecklades 1957-1959. Lokomotivet August Schmitz från 1916 finns uppställt vid stationen i Strömsnäsbruk.

Drönarbilder Peter Monfrooij se <AKTUELLT>

Skåne-Smålands Järnvägsförening