SSJF-historia

Historia om Skåne-Smålands Järnvägsförening.

 

Föreningen bildades den 28 maj 1986 i Strömsnäsbruk. MåIsättningen var och är, att söka och bevara så mycket som möjligt av den forna järnvägsmiljön som fanns längs SSJ, Skåne-Smålands Järnväg ,från Kärreberga i Skåne till Värnamo i Småland med huvudstation och lokstallar i Strömsnasbruk. Detta inkluderar såväl järnvägsfordon som byggnader, mm. Ett av våra huvudmal är att köra museitågstrafik för allmänheten med våra rålsbussar, personvagnar och lok.
Redan i juni 1986 köpte vi vårt första rälsfordon, en rälsbussmotorvagn typ Y7 från 50-talet. Den hämtades hem från Örebro av våra medlemmar. Strax efteråt köpte vi ytterligare fordon: en rälsbussmotorvagan och ett rälsbussläp också av typ Y7.
Så den 13 september 1986 körde vi vårt första rnuseitåg för allmänheten från Traryd via Strömsnäsbruk till Sjöängen/marknadsplatsen i samband med Markaryds Marknad. Gensvaret från allmänheten blev enormt: inemot 2000 passagerare reste med oss denna vår första trafikdag! Under hela dagen körde vi pendeltrafik mellan Traryd-Strömsnäsbruk-marknadsplatsen och omvänt.
Föreningen har trafiktillstånd för körning på eget spår. Vi lyder under samma bestämmelser vad gäller operativa regler och ansvar som vilket järnvägsföretag som helst. Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet.
I dag äger föreningen stationshuset och lokstallarna i Strömsnäsbruk och Traryd med omgivande tomter. Stationshuset har vi renoverat såväl invändigt som utvändigt. Vidare har vi åter upp byggt den mindre bangården vid lokstallarna liksom även vändskivan. Vattenkastaren har vi fått från Markaryd. På stationstomten har vi ställt upp ett ånglok och en kopia av en personvagn från den gamla smalspåriga järnvägen Strömsnäs-Delaryd med den unika spårvidden 643 mm.
Tyvärr startade vi vår verksamhet något sent för att kunna rädda gamla SSJ-lok och vagnar från skrotning. Dock har vi lyckats komma över ett ånglok som den forna privatbanan SSJ ägde mellan 1937 och 1940. Det sistnämnda året förstatligades banan. En flakvagn som ursprungligen byggdes för just SSJ har vi lyckats överta och helrenoverat. Tillverkningsåret är 1900 och tillverkningsorten Helsingborg. Vagnen hämtade vi i Storlien en resa på över 200 mil med lastbil!
All var verksamhet sker helt ideellt. Det är bara sådana arbeten som fordrar speciella kvalifikationer eller maskiner som vi köper utifrån. Bland våra medlemmar finns ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Geografiskt finns medlemmarna mellan Stockholm i norr till Hamburg i söder.

Skåne-Smålands Järnvägsförening