Styrelse

Styrelse

Ordförande:             Pär Sandgren,                    073-722 7291
Vice ordförande:   Håkan Winnberg,            076-871 7188
Sekreterare:             Nils-Bertil Sörensson    076-315 81 54
Kassör:                        Nils-Bertil Sörensson     076-315 81 54
Ledamot:                    Björn Karlsson,                  0433-625 42
Ledamot:                    Bengt Melin,                        073-316 05 91
Ledamot:                    Nils av Trolle,                       0433-20629
Ersättare:                  Bo Elofsson,                          070-592 14 83
Ersättare:                  Tommy Karlsson,

 

Kontaktperson SSJF :   070-682 09 25.

 

järnvägsnätsbeskrivning=>>

 

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening