Styrelse

Styrelse

Ordförande:             Pär Sandgren,                    073-722 7291
Vice ordförande:   Christian Litte                   076-369 6462
Kassör:                        Harald Berglund               070-69 50 500
Ledamot:                   
Ledamot:                    vakant       
Ersättare:                  Bo Elofsson,                          070-592 14 83

Kontaktperson SSJF :   070-682 09 25.

 

järnvägsnätsbeskrivning=>>

 

Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening