Mycket på gång

Oktober är redan över, en hektisk månad där mycket arbete gjordes. Det var 2 arbetslördagar där det blev mycket jobb. Man jobbade ofta hårt, i lokstallet även andra dagar. Har påbörjats renoveringen av cafévagnen. Den här är i dåligt skick. Vi jobbade också hårt ute, bland annat i Traryd. Här har en övergång renoverats och vi jobbar hårt med att installera en andra växel vid stationen med lite spårförlängning. När detta är klart kan växling även ske vid stationen i Traryd.

en aktiv månad

I september var det 3 arbetsdagar där det blev mycket jobb. Dessutom var det mycket aktivitet även andra dagar. Allt detta görs med avsikten att säkra framtiden för SSJF. Många frivilliga arbetade entusiastiskt med detta under en eller flera dagar. Vändskivan fick ytterligare underhåll. Järnkonstruktionen har gjorts rostfri och väl målad. De rörliga delarna är smord, så att den nu svänger lätt igen. Växlarna smörjdes också. Nu ska skivan göras klart med brädor. Även övergångarna i spår 3, 4 och 7 förnyades. Avfallshög i Traryd och vid Rishultsvägen har röjts. Ytan runt Z43 3169, en betongplatta, har rengjorts. Renoveringen från cafévagn har börjat. Under motorträffen i Traryd gick rälsbussen enligt tidtabellen från Strömsnäsbruk till Traryd. Flera godsvagnar har målats, bland annat grusvagnen Dressinerna är förberedda för vintern och kommer att servas under de kommande månaderna så att de är redo för den nya säsongen. Då börjar vi boka dressiner online. Detta online bokningssystem är redan klart. Detta gör det lättare att planera frivilligas insats när det finns en efterfrågan på dressincykling. Allt har inte nämnts, mycket mer har gjorts.
Säsongen avslutades den 30 september med personalfest för alla aktiva.

Innan sommartrafik börjar

Banan besiktades förra veckan. Till vår stora chock visade sig ett stort antal sliprar på bangården i Strömsnäsbruk vara för dåliga och fick bytas innan säsongstart. Medlemmar började omedelbart byta ut mer än 100 sliprar med hjälp av en professionell styrka för att få detta gjort före 1 juli. Dessutom skruvades några bultar på banan till Traryd och extra ballast placerades i en kurva.

Bengt Melin

Det är med stor sorg och saknad vi fått kännedom och låter meddela att vår högt avhållne medlem, tidigare styrelsemedlem och tidigare styrelseordförande Bengt Melin har gått bort. Vi kommer alltid att minnas Bengt för hans stadighet och stora engagemang för föreningen och banan likaså en god förare av vårt material.

Tankarna går speciellt till Bengts nära och kära.

Skåne-Smålands Järnvägsförening