Föreningen

Skåne- Smålands Järnvägsförening
Mejerivägen 7
287 31 STRÖMSNÄSBRUK
Besöksadress: Lokstallarna
Tel: 070-6820925

Bankgiro: 745-6981
Org. nr. : 829000-7478
Föreningen: info@ssjf.nu

Hemsidan: web@ssjf.nu

Skåne-Smålands Järnvägsförening