Kontroll ångloket och slyröjning

Denna arbetslördag, 17 februari, var det äntligen möjligt att jobba ute igen. Detta har varit omöjligt tills nu på grund av snön. grävmaskinen användes för att arbeta på slyrojningen i Traryd. Arbete pågick även på ångloket. Pannan kontrollerades invändigt för att se i vilket skick insidan var.