2. SSJF 2015-04-26. Foto Bengt Rosén

UF6 2148 intogs i slutet av april 2015 i SSJF-verkstaden för upprustning.