3. SSJF 2015-04-26. Foto Bengt Rosén

Interiör UF6 2148, som i slutet av april 2015 intogs i SSJF-verkstaden för upprustning.