April

Under hela april månad arbetades det mycket hårt på Lördagsarbetsdagar och många andra dagar. Det är förtjänsten med de många frivilliga som är aktiva i större eller mindre utsträckning. Vårt “vardagsrum” har fräschat upp under vintern. Det ser fint ut igen. En del av elledningarna har också förnyats och LED-lampor har installerats. För att utöka möjligheterna att reparera lok och rälsbussar togs en tidigare smörgrop i bruk. Denna ligger i bakstallet och är utrustad med bra LED-belysning och är därför redo för framtiden. Mycket gjordes även ute. På våren är det alltid mycket att städa runt lokstallet. Banan har städats vid olika korsningar. Samma sak hände med bron vid Timsfors för en inspektion. Vi jobbar på att färdigställa vändskiva för säsongen. En del av plankorna är redan monterade. Vi jobbar hårt i Traryd för att få plattformen klar inför säsongsstart, så att tåget även kan stanna framför stationen i Traryd i juli.

Se också bilder i <<Bildgalleri>>