Arbetsdag 30 april

lördag 30 april var det arbetsdag hos oss. Numera är det mer eller mindre arbetsdag alla lördagar och ibland även andra dagar.
Mycket blev gjort såsom ett axplock.

  • Kontorsarbete
  • Utsättning avspärrningsmateriel inför rälsbyte i två vägövergångar.
  • Framtagning Dressiner BOKNINGEN DRESSINCYKLING ÖPPEN FR.O.M. 1 maj.
  • Samlat ihop ris.
  • Fraktat räls till vägövergång
  • Nya steg och gångbrädor på makadamvagnen.
  • Samråd om personal för Dressinuthyrning.

TTT v16

I Traryd  startade Anker upp med att riva av rälsen på hela bangården mellan växlarna. Det går snabbt med rediga grejor.
Att riva av rälsen görs för att härefter sedan kunna i förekommande behov byta underliggande slipers. Sedan läggs rälsen på plats igen.
Allt för att vi på ett bra sätt ska kunna trafikera sträckan Strömsnäsbruk – Traryd. 

Information till allmänheten om Tåg till Traryd

Tåg till Traryd            

Vi rustar upp järnvägen mellan Traryd och Strömsnäsbruk för att köra med tåg igen.

Arbetet börjar tisdag 19 april 2022 (vecka 16).
Beräknad avslutning: vecka 20.
Arbetstid: kl 06-18.
Arbete på kvällar och nattetid samt helg kan förekomma.
Buller förekommer under korta perioder.

Omläggning av korsningar väg-järnväg kommer att innebära tillfällig avstängning av vägen. Följ anvisning under tiden resp korsning är avstängd.
Vi hoppas på överseende med vissa olägenheter.

Vår satsning görs för att gynna bygdens attraktionskraft och skapa en ökad tillströmning av besökande – och för att vi gillar tåg!

Trafikstart är planerad till lördag 18 juni. Då blir det stor fest i Traryd!

Mer information
Banchef Christian Litte
bana@ssjf.nu
0763-69 64 62

 

Arbetsdag 2 april

Idag var vi 12 personer som gjorde detta på arbetsdagen:
Röjning i förråd
Administration
Plockat ris med grävmaskinen
Marknadsföring
Middagslagning
Städning
Fixat lås i Traryds station
Röjt i nya containern som ska användas till oljeförråd
Nackstöd till Y7 1140 är nu på plats

Resterande ordinarie arbetsdagar under våren:
23 april
14 maj
4 juni
Då bjuds det på mat till självkostnadspris.

Men det blir extra arbetsdagar alla andra lördagar fram till sommaren!
I första hand ska vi dra rälsspik. Då behöver man ta med egen mat och fika

VÄDJAN TILL ALLA

VÄDJAN TILL ALLA!

OBS! Påskhelgen:arbetsdagar torsdag, fredag , måndag. SPIKDRAGNING.
Det blir extra arbetsdagar alla lördagar fram till sommaren.

Samling vid lokstallet lördagar kl 9.

Det är mycket angeläget att många hjälper till med spikdragning på banan. Vi har mycket spik kvar att dra upp.

Alla behövs – även den som inte annars är aktiv (eller stark). Det är lätt att ta en spik i handen och kasta på en vagn, när en annan (starkare) drar upp.

 

Arbetsdag

Idag var det arbetsdag. Störst fokus ägnades åt spikdragning. Rätt så arbetssamt. Vad ägnade Ni Er åt för aktivitet idag?
Här är vi strax söder om Traryds station, precis söder om Älmhultsvägen.
Även andra aktiviteter företogs såsom t.ex.
*Målning av bänkar
*Städning
*Administration
*Såsom alltid, go mat och fika, idag bjöds på Stroganoff.
En mycket trevlig sak är att vi fick bidrag till vårt museum såsom ett axplock,
en ankommande låda från Stidsvig och
en fin biljett från från 1966 på sträckan Örkelljunga – Helsingborg.
Detta uppskattas mycket, så har Ni järnvägshistoriska föremål och saker som ”blivit över” är vi mycket intresserade, naturligtvis vurmar vi mest för vår sträckning, Kärreberga – Värnamo.
Vi håller arbetsdag varje lördag fram till påsk, främst för att spik. Välkommen att känna på rallartakter. Startar runt kl. 09.00 i Strömsnäsbruk.

Spikdragningen

Spikdragningen fortsatte i lördags. Tre man bearbetade ca 200 m räls på bangården i Traryd. Det tog totalt ca 15 arbetstimmar.
Det var mycket grästuvor kring rälsen, så marken behövde skalas av med grävaren, men tyvärr kunde inte grävaren användas på insidan av rälerna (för bred skopa), utan där var det spade som gällde.
Det är inte så mycket beväxt ute på linjen, som väl är.
Arbetet fortsätter varje lördag framöver. Så varje lördag blir arbetslördag…

Skåne-Smålands Järnvägsförening