årsmötet och corona

ÅRSMÖTET OCH CORONAPANDEMIN
Vårt årsmöte kommer att hållas som planerat nu på lördag 28 mars 2020 kl 14.
Alla medlemmar fick kallelse i vår tidning för ca två månader sedan.
Vi välkomnar alla att komma, men uppmanar er att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående ålder, hygien, etc.
Mötet kommer att hållas kort utan förtäring.

Orsaker till vår hållning:
Smittspridningen är liten i vår bygd. Styrelsen behöver förnyas och verksamheten ska kunna fortgå. De ärenden som ska tas upp är formella. Inga motioner har inkommit. Inga särskilda diskussionspunkter finns på dagordningen.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på mötet.
Du som vill ha dem – men inte deltar på årsmötet – kan höra av dig till info@ssjf.nu eller till Nils-Bertil Sörensson, tel 076-315 81 54.

TRARYDS STATION
Vi har tvingats renovera taket på Traryds station för över 200 000 kr och vädjar om stora bidrag! Bankgiro 745-6981 och Swish 123 553 23 87.

Vänliga hälsningar i kristider,
Styrelsen