Alla inlägg av Järnhästen

Trevlig arbetsdag

Många anslöt sig för att hjälpa denna arbetslördag 2 mars
Vi har jobbat hårt och med stor entusiasm. Mycket gjordes både inne och ute. Vi kan se tillbaka på denna dag med tillfredsställelse,
Utomhus har det arbetats med en lösning för diket längs spåret till Traryd. De senaste månadernas kraftiga nederbörd kräver extra arbet till järnvägsdiket.
Innomhus fortsatte arbetet med motorn till Y 1240. Detsamma gäller för cafévagnen till renoveringen. Det blev också städning och flyttning från möbler .
Därtill kom det administrativa arbetet som kräver mycket tid, varje vecka.
Belöningen från köket var denna gång spagetti med köttfärssås.
Har du blivit nyfiken? Kom och hjälpa till för en arbetsdag. Du kommer att tas emot gästvänligt.
Nästa arbetsdag 16 mars kl.9.00.

EFTERLYSNING

EFTERLYSNING
Vi har som ett av många projekt att renovera upp stationshuset i Traryd. Den är en kulturpärla som vi vill ska återfå en del av sin forna glans i sin stationssal.
Till detta behöver vi kunniga och allmänt händiga såsom snickare, målare och allt i allo.
Ett bra tillfälle att knyta an kontakten är på våra arbetsdagar, nästa är nu på
LÖRDAG 2024-03-02.
Vi kallar alla intresserade till arbetsdagar så det är ett gott gäng.
På lördag 2024-03-02 samlas vi vid lokstallet i Strömsnäsbruk kl 09.00.
Kontakta Nils-Bertil eller annan så får Ni bästa introduktionen.

Kontroll ångloket och slyröjning

Denna arbetslördag, 17 februari, var det äntligen möjligt att jobba ute igen. Detta har varit omöjligt tills nu på grund av snön. grävmaskinen användes för att arbeta på slyrojningen i Traryd. Arbete pågick även på ångloket. Pannan kontrollerades invändigt för att se i vilket skick insidan var.

Första arbetsdag 2024

Lördagen var den första arbetsdagen 2024. På grund av kyla och snö begränsades arbetet till inomhus. Målningsarbeten i hallen förbereddes. I cafévagnen revs en stor del av golvet och strålkastarna demonterades. Valförberedningen träffades på kontoret. Några bilder för stämningen.

För mer bilder se bildgalleriet

Julbord

Lördag var det traditionellt julbordsfirande med SSJF. Då intresset var stort hölls det på Folkets hus istället på stationen. Till den goda julmaten, i pauserna, hölls det ”filmvisning” från trafiken Karlshamn, Ljungby, Bolmen, Halmstad och allt därimellan. Bra arrangerat och ett speciellt tack till ”köket”

November

Mycket arbete gjordes i november igen. Årets sista arbetslördag var den 11 november. Anledning att ta itu med mycket. Arbetet med att förlänga spåret vid stationen i Traryd fortsätter. Ytterbelysningen behöver kontrolleras, julpyntet monteras och renoveringen av kafébilen fortsätter. Vinterväder betyder inte att arbetet har stannat, det finns mycket att göra hela vintern. Arbetet fortsätter med renoveringen av cafévagn och även med spårförlängningen vid Traryds station. När detta är klart placeras ett buffertblock i slutet av spåret. Efteråt kan även lok eller vagn bytas här. Även under vinterdagar fortsätter arbetet med cafévagnen inomhus. En arbetsgrupp har fullt upp med att förbereda det traditionella julbordet som hålls lördagen den 2 december.

Mycket på gång

Oktober är redan över, en hektisk månad där mycket arbete gjordes. Det var 2 arbetslördagar där det blev mycket jobb. Man jobbade ofta hårt, i lokstallet även andra dagar. Har påbörjats renoveringen av cafévagnen. Den här är i dåligt skick. Vi jobbade också hårt ute, bland annat i Traryd. Här har en övergång renoverats och vi jobbar hårt med att installera en andra växel vid stationen med lite spårförlängning. När detta är klart kan växling även ske vid stationen i Traryd.

en aktiv månad

I september var det 3 arbetsdagar där det blev mycket jobb. Dessutom var det mycket aktivitet även andra dagar. Allt detta görs med avsikten att säkra framtiden för SSJF. Många frivilliga arbetade entusiastiskt med detta under en eller flera dagar. Vändskivan fick ytterligare underhåll. Järnkonstruktionen har gjorts rostfri och väl målad. De rörliga delarna är smord, så att den nu svänger lätt igen. Växlarna smörjdes också. Nu ska skivan göras klart med brädor. Även övergångarna i spår 3, 4 och 7 förnyades. Avfallshög i Traryd och vid Rishultsvägen har röjts. Ytan runt Z43 3169, en betongplatta, har rengjorts. Renoveringen från cafévagn har börjat. Under motorträffen i Traryd gick rälsbussen enligt tidtabellen från Strömsnäsbruk till Traryd. Flera godsvagnar har målats, bland annat grusvagnen Dressinerna är förberedda för vintern och kommer att servas under de kommande månaderna så att de är redo för den nya säsongen. Då börjar vi boka dressiner online. Detta online bokningssystem är redan klart. Detta gör det lättare att planera frivilligas insats när det finns en efterfrågan på dressincykling. Allt har inte nämnts, mycket mer har gjorts.
Säsongen avslutades den 30 september med personalfest för alla aktiva.