Alla inlägg av Järnhästen

månadens arbetsdag

Ännu en mycket trevlig arbetsdag. Under lördagen 19 oktober var vi dryga
10-talet som hade mestadels utomhus aktiviteter, såsom bl.a.
* Rensat sly och gallrat utmed bangården i Strömsnäsbruk.
* Hemtagning av trädgårdsmöblerna från Axhult för vinterförvaring.
* Fortsatt tömning av Museet. Museichefen arbetar med att inreda ett litet museum i Stationen i Strömsnäsbruk.
* Tillsyn och smörjning av växlarna på Bangården i Sbu.
* Lövblåsning och bortforsling vid Lokstallet.
Som synes en hel del. Vi hade stort stöd av marketenteriet som denna dag serverade mycket god ugnsstekt falukorv med potatis.

ett trevligt arbetsdag


I lördags hade vi arbetsdag. Glädjande var att vi även denna gång ökade antalet entusiaster, vi var ett tjugotal. Vi har mycket trevligt, pratar högt och lågt, umgås och gör det som kan behövs ses över. Dagens höjdpunkt var uppsättningen av skyltningen “TRARYD” på stationshuset. Kommer separat historia kring detta.
Som sagt vad gjorde vi då förutom att dricka kaffe.
Trädgårdsarbete, rensning av bangården o skyltning i Traryd. Maskinella arbeten i stallarna i Strömsnäsbruk, allt från att starta upp dressiner, renovering av växellåda till Z43.
Till detta blev vi gott förplägnade med ypperlig lunch med tillhörande fika med kaka till.
Vi har som vår ordförande säger “skoj på våra sammankomster”.
Alla som var med ska ha ett stort TACK för gjorda insatser.
Nästa gång är lördagen 2019-06-08, kom och hälsa på, Ni behöver inte vara tågnördar, det finns något för alla om inte annat så en kopp kaffe.

Årsmöte och arbetsdag: namnändring förening och mer …..

Tårta på årsmötet: Föreningens namn blev ändrat till Skåne-Smålands Järnvägsförening (SSJF) och stationshuset i Traryd blev köpt.


Lördag 2019-03-30 var det mycket på gång i Strömsnäsbruk. Dagen påbörjades på morgonen kl 0900 med arbetsdag, ett 15-tal slöt upp. Mycket blev gjort i såväl verkstad, trädgård som kök.
Eftermiddagen kröntes av årsmöte, då ytterligare medlemmar anslöt drivet av intresse och kaffedoft. Bengt tillträdde som ny ordförande för verksamhetsåret 2019. Vi tackar den avgående styrelsen och hälsar den nya styrelsen välkommen.
I samband med årsmötet gjordes även en genomgång av spårstatusen upp till Traryd. Ett intressant projekt som starkt kommer att prägla verksamheten framöver. För bilder se BILDGALLERI

Cykelsäsong börjar snart

Förberedelserna för årets dressinsäsong är i full gång!
Dressinerna repareras och målas.
Säsongen börjar 1 maj, då man behöver boka i förväg.
Från 10 juni är det bemannat måndag-fredag kl 9-15.30, så då är det bara att komma.
Man hyr dressinen ett pass på tre timmar.

Tåg till Traryd

Idag har ännu ett steg tagits mot Tåg till Traryd. Föreningen kan idag stolt delge att fastigheten Traryds station har förvärvats. Nu vidtager kartläggning av behovet i fastigheten och de aktiviteter som ska föregås. Vi kommer att hålla Er följare löpande informerade.

en trevlig arbetsdag

en trevlig arbetsdag

Vi har haft en mycket trevlig arbetsdag idag. Vi var med 16 medlem och vi gjorde bl a detta:
Reparerade grävaren
Matlagning och städning
Hängde upp gardiner
Bröt upp golv inför värmeisolering
Ekonomi och administration
Monterade filmduk
Reparerat en dörr
Teststartat spårstopparen
 för fler bilder se BILDGALLERI
Nästa arbetsdag blir redan lördag 9 februari.
Sedan har vi föreningsstämma lördag 30 mars.
Välkomna!
Styrelsen

spårstoppmaskin

I dagarna har en spårstoppmaskin anlänt till Strömsnäsbruk. Detta ger en föraning och en fortsättning på projektet “Tåg till Traryd. Mycket spännande, nya utmaningar.
Vi tackar speciellt Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar i Kristianstad, mfÖSJ, för ett gott samarbete i detta projekt.
Spårstoppare, vad är det? Lite förenklat en maskin som stoppar om spåret vid slipers etc. lite som att “puffa” till kudden för att ligga bekvämt.