Adressändring SSJF

Vi har gjort en adressändring på föreningen.
Så vi har ny adress fr.o.m  22 augusti 2018.

Skåne – Smålands Jernvägsmuseiförening
Mejerivägen 7
28731 Strömsnäsbruk