Bidrag Leader Linné

Vi har nu fått beviljat ett bidrag av Leader Linné och Jordbruksverket på 900 000 kr till projektet ”Tåg Till Traryd”.