Körde sönder vändskivan

En lastbil som skulle hämta pantburkar körde sönder vändskivan den 22 september. Detta hindrar vår verksamhet väsentligt. Vi kan inte komma ut på banan med våra fordon, som t ex rälsbussen, som skulle använts vid några körningar under hösten. Inte heller kan vi ta in cafévagnen för den renovering, som vi planerat göra under vintern.