Medlemsavgift 2017

Tänk på att betala in medlemsavgiften för 2017,
150 kr, eller familj 200 kr.

Bankgiro745-6981.

När Du betalar in Din medlemsavgift för 2017 –
Tänk på att skriva Ditt namn och mailadress.