Årsmöte och arbetsdag: namnändring förening och mer …..

Tårta på årsmötet: Föreningens namn blev ändrat till Skåne-Smålands Järnvägsförening (SSJF) och stationshuset i Traryd blev köpt.


Lördag 2019-03-30 var det mycket på gång i Strömsnäsbruk. Dagen påbörjades på morgonen kl 0900 med arbetsdag, ett 15-tal slöt upp. Mycket blev gjort i såväl verkstad, trädgård som kök.
Eftermiddagen kröntes av årsmöte, då ytterligare medlemmar anslöt drivet av intresse och kaffedoft. Bengt tillträdde som ny ordförande för verksamhetsåret 2019. Vi tackar den avgående styrelsen och hälsar den nya styrelsen välkommen.
I samband med årsmötet gjordes även en genomgång av spårstatusen upp till Traryd. Ett intressant projekt som starkt kommer att prägla verksamheten framöver. För bilder se BILDGALLERI