Projekt Tåg Till Traryd

14 april . Innom någon dagar börjar  det stora arbetet

Vecka 16

I Traryd  startade Anker upp med att riva av rälsen på hela bangården mellan växlarna. Det går snabbt med rediga grejor.
Att riva av rälsen görs för att härefter sedan kunna i förekommande behov byta underliggande slipers. Sedan läggs rälsen på plats igen.
Allt för att vi på ett bra sätt ska kunna trafikera sträckan Strömsnäsbruk – Traryd. 

Vecka 17  

Vecka 18

Vägövergången “Mjäryd” i Traryd blev platsen för översyn
Utbyte av slipers och bädd samt nedläggning av rör för elledningar. Spåret höjden ca 15 cm dels för vattenavrinning och för bekvämare överfart. Personalen visade sin profession och slet hårt och en stund efter utsatt tid kunde biltrafiken släppas på igen.
Även arbete på bangården i Traryd gjordes – så nu är alla spår fastskruvade. Därefter fortsatte två man ut på linjen och fortsatte skruva fast nya slipers.

inga bilder hittades

Vecka 19

Idag, 9 maj, kom Traryds södra växel på plats tillrättalagd med superbra slipers.
11 maj. Nu närmar vi oss Lottas bäck. Spår 2 i Traryd fick idag makadam.