spårstoppmaskin

I dagarna har en spårstoppmaskin anlänt till Strömsnäsbruk. Detta ger en föraning och en fortsättning på projektet “Tåg till Traryd. Mycket spännande, nya utmaningar.
Vi tackar speciellt Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar i Kristianstad, mfÖSJ, för ett gott samarbete i detta projekt.
Spårstoppare, vad är det? Lite förenklat en maskin som stoppar om spåret vid slipers etc. lite som att “puffa” till kudden för att ligga bekvämt.