Tåg till Traryd

Idag har ännu ett steg tagits mot Tåg till Traryd. Föreningen kan idag stolt delge att fastigheten Traryds station har förvärvats. Nu vidtager kartläggning av behovet i fastigheten och de aktiviteter som ska föregås. Vi kommer att hålla Er följare löpande informerade.