V. 32

I måndags hämtades spårstopparen, som har varit hos oss och gjort lite arbete under våren.
Arbetet på banan har kommit igång igen efter semestern.  Arbetet förlöper stadigt på bangården där nu spår 3, spår 4 och spår 5 ska genom gå en del slipersbyta, samt växlar ska lagas, så att vi kan använda samtliga spår igen..