Arbetsdag 13 november

IMG_2734 13-10-2018 BPARBETSDAG 13 november
16 personer deltog. Mycket företogs:
* Hämtat in bänkar etc från Axhult för vinterförvaring i godsmagasinet i Traryd.
* Insamling rishögar för flisning.
* Städning av lokstall.
* Påbörjande av takbyte på blåa godsvagnen.
* Administration.
Information gavs om projekt ”Tåg Till Traryd (TTT)”: med start 15 november har Anker AB börjat GPS-mäta banan.
Vi tackar samtliga närvarande och inte minst köket för den goda Stroganoffen.

Nu blir det ingen mer arbetsdag i år.
Boka gärna arbetsdagarna våren 2022:
29 januari
19 februari
12 mars
2 april
23 april
14 maj
4 juni