Årsmöte!

Medlemmarna i SSJF kallas till ordinarie föreningsstämma den 16 April kl: 14.00.

Lokal är i Järnvägsstationen i Strömsnäsbruk. Mötesförhandlingarna enligt stadgarna. Samkväm med lättare förtäring. Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna.