årsmöte

 

Ordinarie årsmöte 2022
Tid: lördag 26 mars 2022 kl 14.
Plats: Järnvägsstationen, Strömsnäsbruk.
Mötesförhandlingar enligt stadgarna.
Det blir samkväm med lättare förtäring.
Kom gärna med förslag till valberedningen!
Eller ställ upp själv!
Sammankallande: Hilding Evaldsson, tel 0372-510 15, 076-810 33 62.
Kontaktuppgiftertill nuvarande styrelse Styrelse

Skåne-Smålands Järnvägsförening