årsmöte

STYRELSEN
Efter årsmötet 2020 ser styrelsen ut så här:
Kai Sögaard, ordf
Christian Litte, v ordf
Harald Berglund, sekr
Ola Borgstedt, kassör
Dan Nathell, ledamot
Jonny Struwe, suppleant
Andreas Evaldsson, suppleant

Du hittar kontaktuppgifter på styrelse Styrelse

Skåne-Smålands Järnvägsförening