Hjälp behövs nu omgående

Komma idag måndag och hjälp att rensa spåren från grus innan spårriktaren ska köra

Det kom 7 personer. Vi räddade det precis innan riktaren körde förbi. Tack för hjälpen.