Höstens arbetsdagar

Höstens arbetsdagar:
Lördagarna 10/9, 1/10, 22/10, 12/11.

Alla intresserade av SSJF:s verksamhet är välkomna. Vi börjar med kaffe kl 9 i lokstallet.
Sedan hjälps vi åt med olika uppgifter under trevlig samvaro.