Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar besöker SSJF

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar besöker SSJF i Strömsnäsbruk den 22/5 mellan kl: 12:00 – 15:00
För mer information, se  ÖSJs hemsida eller Facebook 

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad