NYA AKTIVITETER !

NYA AKTIVITETER !
Vi har för avsikt att få till en trevlig aktivitet för oss ”järnvägsnördar” och andra intresserade.
Tanken är att träffas vid fast tid varje vecka för att främst skapa trevliga stunder och under dessa göra olika mindre järnvägsprojekt inom vårt verksamhetsområde.
Dagen är satt till onsdagar och tiden mellan
kl 1300-1700, med start onsdagen 2022-01-12.

Kom när Ni kan under tiden.

Enklare fika serveras under tiden.
Varmt välkomna

Småfixarna på SSJF