Säsongen börjar

Dressinsäsongen är i gång från 1.maj. Det kom redan fler bokningar.
Uthyrningen( och glassförsäljning) sker i stationen i Strömsnäsbruk .

VÄNDSKIVAN FUNGERAR IGEN!
Den skadades av en lastbil i september och det har varit ett drygt arbete att få den körbar igen. Nu kan vi köra ut våra fordon från lokstallet. Men ännu är inte hålen bredvid rälsen täckta. Äntligen kan vi nu köra våra fordon utanför lokstallet

20 maj var det smakfestival i Strömsnäsbruk, vilket vi var delaktiga i.

27 Maj var vi på vårmarknad i Markaryd och delade ut våra nya folder

Båda arbetslördagar i maj blev välbesökt.

Lördag 13maj var det mycket aktivitet Här ett axplock:

 • 3 fordon blev besiktade: en rälsbuss, en Qgz och Z43
 • Genomgång för dressingruppen
 • Plattformen i Traryd röjdes från buskar
 • Elarbeten
 • Målning av godsvagn
  Sedan tillkommer – såsom alltid – den goda maten och fikan och det goda snacket.

Vårens sista arbetsdag var 27 maj, som bl a innehöll detta:

 • Ny övergång, spår 2 i Sbu
 • Markarbete i Traryd
 • Hämtning av trallor i Traryd
 • Städning av banan
 • Målning av växelklot

Utan på lördagar var det också på många vardagar mycket aktivitet
*slipersbyte under växlar
*renovering av växel
*snurr på vändskiva
*lossning av växlar
*dressin uthyrning
etc. etc.

Vår ambition är att hålla ett levande museum.
Vi behöver all hjälp vi kan få, såväl rent handgripligen som fler medlemmar.