Träd fälls vid järnvägen i Strömsnäsbruk

Träd fälls vid järnvägen i Strömsnäsbruk

Vi ska gallra kraftigt bland våra björkar och aspar m m. Det finns tre goda skäl till det.

Den första anledningen är att de står nära gator och hus. Risk finns att de faller över vägar, hus och bilar – och i värsta fall människor. Några träd börjar bli ruttna inuti och det är svårt att göra en korrektbedömning vilka som är bra. Vi måste ta det säkra före det osäkra. Varje höst/vår faller minst ett träd. Detta kan leda till försäkringsärende med hög självrisk. Detta gäller främst träden längs med Järnvägsgatan norr om Hermelinsvägen.

En annan viktig orsak till avverkningen är att banan inte mår bra av att det står träd nära spåret. Solen når inte banvallen tillräckligt mycket, vilket leder till att slipersen aldrig hinner torka, och därmed ruttnar fortare och måste bytas i förtid.

Ett tredje skäl gäller säkerheten för våra fordon. Det ska enligt bestämmelserna finnas en säkerhetszon på 2,2 m på varje sida av rälsen.

Föreningen kommer att gallra längs med Järnvägsgatan från Rishultsvägen till Fågelvägen, varav det mesta på östra sidan mot Järnvägsgatan.

Bangården delar vi in i två delar. Från Rishultsvägen till övergången norr om stationen kommer det att stå kvar fem mindre björkar.  Från övergången fram till Hermelinsvägen: det kommer att stå kvar en björk utanför stationen och en del små rönnar istället för asp. Rönnarna får då chansen att växa upp.

Bakom apoteket kommer alla träd att tas ner, eftersom de står för nära järnvägen.

Från Hermelinsvägen till Fågelvägen kommer det att gallras hårdare, men vi kommer att spara några träd som inte står för nära spåret.

Vi hoppas på förståelse för detta från medlemmar och samhällets invånare.

Vårliga hälsningar,

Styrelsen