TTT v18

Vägövergången “Mjäryd” i Traryd blev platsen för översyn
Utbyte av slipers och bädd samt nedläggning av rör för elledningar. Spåret höjden ca 15 cm dels för vattenavrinning och för bekvämare överfart. Personalen visade sin profession och slet hårt och en stund efter utsatt tid kunde biltrafiken släppas på igen.
Även arbete på bangården i Traryd gjordes – så nu är alla spår fastskruvade. Därefter fortsatte två man ut på linjen och fortsatte skruva fast nya slipers.