Arbetsdag 30 april

lördag 30 april var det arbetsdag hos oss. Numera är det mer eller mindre arbetsdag alla lördagar och ibland även andra dagar.
Mycket blev gjort såsom ett axplock.

  • Kontorsarbete
  • Utsättning avspärrningsmateriel inför rälsbyte i två vägövergångar.
  • Framtagning Dressiner BOKNINGEN DRESSINCYKLING ÖPPEN FR.O.M. 1 maj.
  • Samlat ihop ris.
  • Fraktat räls till vägövergång
  • Nya steg och gångbrädor på makadamvagnen.
  • Samråd om personal för Dressinuthyrning.