Mycket på gång

Oktober är redan över, en hektisk månad där mycket arbete gjordes. Det var 2 arbetslördagar där det blev mycket jobb. Man jobbade ofta hårt, i lokstallet även andra dagar. Har påbörjats renoveringen av cafévagnen. Den här är i dåligt skick. Vi jobbade också hårt ute, bland annat i Traryd. Här har en övergång renoverats och vi jobbar hårt med att installera en andra växel vid stationen med lite spårförlängning. När detta är klart kan växling även ske vid stationen i Traryd.