en aktiv månad

I september var det 3 arbetsdagar där det blev mycket jobb. Dessutom var det mycket aktivitet även andra dagar. Allt detta görs med avsikten att säkra framtiden för SSJF. Många frivilliga arbetade entusiastiskt med detta under en eller flera dagar. Vändskivan fick ytterligare underhåll. Järnkonstruktionen har gjorts rostfri och väl målad. De rörliga delarna är smord, så att den nu svänger lätt igen. Växlarna smörjdes också. Nu ska skivan göras klart med brädor. Även övergångarna i spår 3, 4 och 7 förnyades. Avfallshög i Traryd och vid Rishultsvägen har röjts. Ytan runt Z43 3169, en betongplatta, har rengjorts. Renoveringen från cafévagn har börjat. Under motorträffen i Traryd gick rälsbussen enligt tidtabellen från Strömsnäsbruk till Traryd. Flera godsvagnar har målats, bland annat grusvagnen Dressinerna är förberedda för vintern och kommer att servas under de kommande månaderna så att de är redo för den nya säsongen. Då börjar vi boka dressiner online. Detta online bokningssystem är redan klart. Detta gör det lättare att planera frivilligas insats när det finns en efterfrågan på dressincykling. Allt har inte nämnts, mycket mer har gjorts.
Säsongen avslutades den 30 september med personalfest för alla aktiva.